Follow

VS zetten strijdster tegen de slavernij voorlopig niet op 20 dollarbiljet Harriet Tubman, een van de bekendste bestrijders van de slavernij, zal voorlopig niet op het Amerikaanse briefje van 20 dollar prijken. Minister van Financiën Steven Mnuchin verklaarde volgens Amerikaanse media dat het ontwerpproces is vertraagd en dat er voor 2028 geen nieuw biljet komt. ad.nl/buitenland/vs-zetten-str

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
quey

We are quey.org! We are a generalistic and moderated Mastodon instance for people of all colours and sizes. No ads, no tracking just be free.