Follow

Streng beveiligde gevangenis houdt open huis voor sollicitanten Penitentiaire Inrichting De Karelskamp in Almelo heeft maar liefst vijftig nieuwe beveiligers, inrichtingswerkers en werkmeesters nodig. Om mensen warm te maken voor een baan in de bajes zet de streng beveiligde gevangenis daarom volgende week zaterdag voor het eerst de poort open voor sollicitanten. ad.nl/ad-werkt/streng-beveilig

Sign in to participate in the conversation
quey

Welcome to quey.org! quey is a general and moderated Mastodon instance. Publish anything you want: links, pictures, text, mp3 & video. All on a platform that is community-owned and ad-free.

✔️​ 5000 Character limit
✔️ Drawing Function
✔️ Plain, Markdown & HTML
✔️ Local-Only Posting
✔️ 2 Flavours(Glitch & Vanilla)