Follow

Zuid-Afrikanen inhuren voor Nederlands leger? ‘Zal personeelsprobleem niet oplossen’ Defensie heeft de komende jaren duizenden nieuwe mensen nodig, maar die zijn nauwelijks te vinden. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Vakbonden en belangenorganisaties pleiten voor de werving van soldaten uit landen waar Nederland historische banden heeft, zoals Zuid-Afrika. ad.nl/ad-werkt/zuid-afrikanen-

Sign in to participate in the conversation
quey

Welcome to quey.org! quey is a general and moderated Mastodon instance. Publish anything you want: links, pictures, text, mp3 & video. All on a platform that is community-owned and ad-free.

✔️​ 5000 Character limit
✔️ Drawing Function
✔️ Plain, Markdown & HTML
✔️ Local-Only Posting
✔️ 2 Flavours(Glitch & Vanilla)