Follow

Schouten: Provincies kunnen boeren wél dwingen tot minder vee Minister Schouten van Landbouw geeft toe dat boeren de komende tijd toch gedwongen kunnen worden om te stoppen met hun bedrijf. Hoewel het kabinet dat niet wil, kunnen provincies daar wél voor kiezen. ad.nl/binnenland/schouten-prov

Sign in to participate in the conversation
quey

Welcome to quey.org! quey is a general and moderated Mastodon instance. Publish anything you want: links, pictures, text, mp3 & video. All on a platform that is community-owned and ad-free.

✔️​ 5000 Character limit
✔️ Drawing Function
✔️ Plain, Markdown & HTML
✔️ Local-Only Posting
✔️ 2 Flavours(Glitch & Vanilla)