Pinned toot

KPN - Ode aan Nederland

Ondanks alle zorgen en tegenslagen, weten we met z’n allen het dagelijks leven zo goed als mogelijk voort te zetten.

En zijn er ontzettend veel mensen die iets bijdragen aan de gemeenschap en helpen deze crisis te bezweren.

Pinned toot
Show more
quey

Welcome to quey.org! quey is a general and moderated Mastodon instance. Publish anything you want: links, pictures, text, mp3 & video. All on a platform that is community-owned and ad-free.

✔️​ 5000 Character limit
✔️ Drawing Function
✔️ Plain, Markdown & HTML
✔️ Local-Only Posting
✔️ 2 Flavours(Glitch & Vanilla)