Follow

'China volgens AIVD waarschijnlijk achter hacks op Nederland' Hackers die worden gelinkt aan de Chinese overheid zitten volgens de Nederlandse inlichtingendienst AIVD waarschijnlijk achter aanvallen op Nederlandse doelwitten. nu.nl/internet/5693630/china-v

Sign in to participate in the conversation
quey

We are quey.org! We are a generalistic and moderated Mastodon instance for people of all colours and sizes. No ads, no tracking just be free.