Follow

RIVM: Vervroegd vaccineren tegen mazelen bij reis naar risicogebied Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert ouders om hun kinderen vervroegd te vaccineren als ze reizen naar landen waar een ernstige uitbraak van mazelen is. nu.nl/binnenland/5857176/rivm-

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
quey

We are quey.org! We are a generalistic and moderated Mastodon instance for people of all colours and sizes. No ads, no tracking just be free.