Follow

Student klaagt Apple aan voor 1 miljard dollar om gezichtsherkenning Een New Yorkse student klaagt Apple aan voor 1 miljard dollar (888 miljoen euro). Gezichtsherkenningssoftware zou hem ten onrechte hebben aangeduid als de dader van een reeks diefstallen in Apple Stores. nu.nl/internet/5857026/student

Sign in to participate in the conversation
quey

We are quey.org! We are a generalistic and moderated Mastodon instance for people of all colours and sizes. No ads, no tracking just be free.