Follow

Inspectie bekijkt of toekennen vrijheden aan tbs'ers wel goed verloopt De Inspectie Justitie en Veiligheid is een onderzoek gestart naar of het toekennen van vrijheden aan tbs'ers wel goed verloopt. Er moeten zoveel mogelijk incidenten worden teruggedrongen, wordt dinsdag gemeld. nu.nl/binnenland/5902554/inspe

· feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
quey

We are quey.org! We are a generalistic and moderated Mastodon instance for people of all colours and sizes. No ads, no tracking just be free.