Follow

Maker eindtoets: 'Teleurgesteld over aanpassing advies door rekenfout' Bureau ICE, maker van de IEP Eindtoets, is "teleurgesteld" over de aanpassing die in het advies aan duizenden basisschoolleerlingen moest worden gedaan nadat de expertgroep van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rekenfouten had gemaakt. Directeur Michiel Colenbrander zegt dat dit niet meer mag gebeuren, omdat de leerlingen teleurgesteld moesten worden met een ander toetsadvies. nu.nl/binnenland/5902734/maker

Sign in to participate in the conversation
quey

We are quey.org! We are a generalistic and moderated Mastodon instance for people of all colours and sizes. No ads, no tracking just be free.