Follow

Hoe groot is de kans dat het Chinese leger ingrijpt in Hongkong? De spanningen in Hongkong lopen steeds verder op. China heeft zich in de eerste maanden afzijdig gehouden van de massaprotesten, maar laat zich inmiddels steeds vaker negatief uit over de situatie in Hongkong. Ook lijkt Peking te dreigen met militair ingrijpen. Hoe groot is de kans dat het leger daadwerkelijk actie onderneemt? nu.nl/dvn/5978134/hoe-groot-is

Sign in to participate in the conversation
quey

Welcome to quey.org! quey is a general and moderated Mastodon instance. Publish anything you want: links, pictures, text, mp3 & video. All on a platform that is community-owned and ad-free.