Bits of Freedom zoekt een nieuwe directeur! Ben jij de juiste persoon, of ken je haar? Zorg dan dat BoF zijn goede werk vanaf januari 2020 ook kan doen! bitsoffreedom.nl/word-jij-onze

Follow

@ton Dat lijkt me wel een geweldig baantje!

Sign in to participate in the conversation
quey

We are quey.org! We are a generalistic and moderated Mastodon instance for people of all colours and sizes. No ads, no tracking just be free.