No, res, que jo ja tinc decidit el meu vot: podeu estalviar-me la resta de la campanya?

Follow

@giorgiograppa I la primera meitat també, que no els hi hem fet res dolent per que ens fotin així, collons.

Sign in to participate in the conversation
quey

We are quey.org! We are a generalistic and moderated Mastodon instance for people of all colours and sizes. No ads, no tracking just be free.